جوانسازی پوست

لیست موضوعات

جوانسازی پوست با استفاده از نوردرمانی (PDT)

جوانی و جاودانگی آرزوی دیرینه  بشر بوده است. در سالهای اخیر نیز توجه ویژه به پوست و جوانسازی پوست سبب معرفی انواع روش های تهاجمی و غیرتهاجمی جوانسازی شده است. یکی از این روش ها فوتوتراپی می باشد. استفاده از نور در طول موج های خاص در کناربهره گیری از اثرات آبرسانی هیالورونیک اسید ریز مولکول و سایر کرم های فوتوسنتیزر مخصوص یکی از بهترین روش های غیرتهاجمی، ایمن و موثر جوانسازی پوست می باشد.

ویدئوی مربوط به جوان سازی پوست

در این روش که با فواصل 4 هفته انجام می شود بنا به مشکل زمینه ای پوست ابتدا فوتوسنتیزر مورد نظر و یا اسید هیالورونیک ریزمولکول روی پوست مالیده شده و سپس با استفاده از دستگاه PDT نور آبی و قرمز به پوست تابانده می شود. بدین ترتیب پوست به خوبی آبرسانی می شود. هیالورونیک اسید ریز مولکول 20 برابر حجم خود آب جذب کرده و باعث باز شدن چین و چروک های ریز و شادابی کل پوست می شود.

جوانی و شادابی پوست را در این مرکز با بهره گیری از بهترین دستگاه PDT و بهترین فوتوسنتیزرها  تجربه کنید.

با یک کلیک تماس بگیرید